Een project bij een vloerbedekkingsfabrikant.

T2M Problem

Doel

Advies omtrent de waterzuivering van restwaterstromen en kostenreductie met betrekking tot afvoer van slib.

Aanpak

Aanpak

Doorlichten wijze van waterzuivering, leidend tot twee andere opties van afvoer.

Resultaat

Resultaat

Indikking met kamerfilterpers: voordeel 200.000 € / jaar.
Droogsysteem met restwarmte: voordeel 266.000 € / jaar.