Een ondernemer met een innovatief groen idee vraagt ondersteuning bij de financiering van de opstart van de nieuwe ontwikkeling.

T2M Problem

Doel

Opstartfinanciering

Aanpak

Aanpak

Opstellen business plan, vinden strategische partners (niet sec een investeerder)

Resultaat

Resultaat

Vinden van strategisch geïnteresseerde partij die de ontwikkeling mede financiert, de bestaande business versterkt en omzet genereert in de nieuwe ontwikkeling waardoor opstart mogelijk is.