Een uitvinder die een nieuw internet concept heeft bedacht voor de detailhandel vraagt ondersteuning bij het daadwerkelijk op gang krijgen van het plan.

T2M Problem

Doel

Uitwerken idee en business case; vinden partners, marktonderzoek, vinden ondernemers en opstartfinanciering

Aanpak

Aanpak

Verder uitwerken idee, opstellen businessplan, zoeken strategische partners en een ondernemer die de opstart op zich neemt, financiering prototype.

Resultaat

Resultaat

Partners gevonden, prototype gebouwd, uitvoerende ondernemer betrokken.
Bedrijf is nu in opstartfase.