Een bedrijf dat nieuwe producten wil gaan leveren in de bouw vraagt ondersteuning bij de financiering van de opstart.

T2M Problem

Doel

Opstartfinanciering bedrijf

Aanpak

Aanpak

Vertalen plan ondernemer naar business model/plan, financiers benaderd.

Resultaat

Resultaat

Opstartfinanciering geregeld via 2 partijen.