T2M Problem

Doel

Procesverbetering of overname.

Aanpak

Aanpak

Doorlichting bedrijven.

Resultaat

Resultaat

Diverse verbeterresultaten voor het proces en lagere milieukosten.

» vb. kartonfabriek: verhoogd outputvolume (>10%) en energiereductie (>15%)
» vb. bij overname: herkenning “lijken in de kast”; onderdelen niet overgenomen.
» vb. bij afvalverwerker: knelpunten in proces en organisatie weggenomen.