Een project in de gipsplaat productie

T2M Problem

Doel

Optimalisatie droging gipsplaatproductie.

Aanpak

Aanpak

Kennisinbreng, aansturing productieteam.

Resultaat

Resultaat

Verbetering droogproces; output stijging > 10%
Energiereductie (zonder investeringen = ROI = 1 dag)